?!DOCTYPE HTML> ABS?城市润辑֡胶有限公?/title> <meta name="Keywords" content="ABS? > <meta name="Description" content="ABS是一U新型的耐腐蚀道Q它在一定的温度范围内具有良好的抗冲d度和表面度Q综合性能好,易于成型和机械加工,表面q可镀铬。由于它兼有PVC的耐腐蚀性能和金属管道的力学性能Q不仅用于纯水系l而且也适用于电镀、化工、石沏V环保等行业输送腐蚀性液体之用? > <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <link href="/Templates/cn2014/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/Templates/cn2014/css/bootstrap.min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/Templates/cn2014/css/swiper-3.4.2.min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/Templates/cn2014/css/proCenter.css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="webq_head_xx"> <div class="webq_top_1"> <div class="webq_top_2"> <div class="webq_top_logo1"> <h1><a href="/"> <img src="/Templates/cn2014/images/logo.png" alt="城市润辑֡胶有限公?> </a></h1> </div> <div class="webq_top_zhuy"> <b>多年刉经验,高精度管芯定制厂?/b> 态度军_一切,l节军_成| </div> <div class="webq_top_tel"> <div class="webq_top_tel_dh"> 18953479198 </div> </div> <div class="top_xunpan"> <a href="sitemap.html">|站地图</a>    <a href="baidu_1.xml">XML</a>    <a href="rssmap.html">RSS</a> </div> </div> </div> <div class="nav_xiala_bg"> <div class="nav_xiala_xx" id="fixedNav"> <div class="nav_xiala"> <ul> <li class="another"> <a href="/" title="|站首页">|站首页 </a></li> <li> <a href="http://www.hbatun.com/absgs/125-1.html" title="ABS?>ABS?/a> <div class="erji_xiala"> </div> </li> <li> <a href="http://www.hbatun.com/abspsg/113-1.html" title="ABS排水?>ABS排水?/a> <div class="erji_xiala"> </div> </li> <li> <a href="http://www.hbatun.com/abscxg/141-1.html" title="ABSI线?>ABSI线?/a> <div class="erji_xiala"> </div> </li> <li> <a href="/cpzxs/5-1.html" title="产品中心">产品中心</a> <div class="erji_xiala"> <i><a href="/absgs/125-1.html" title="ABS?>ABS?/a> <div class="sanji_xiala_di"></div> <div class="sanji_xiala"> </div> </i> <i><a href="/abspsg/113-1.html" title="ABS排水?>ABS排水?/a> <div class="sanji_xiala_di"></div> <div class="sanji_xiala"> </div> </i> <i><a href="/abscxg/141-1.html" title="ABSI线?>ABSI线?/a> <div class="sanji_xiala_di"></div> <div class="sanji_xiala"> </div> </i> <i><a href="/absqf/142-1.html" title="ABS球阀">ABS球阀</a> <div class="sanji_xiala_di"></div> <div class="sanji_xiala"> </div> </i> <i><a href="/absgmf/114-1.html" title="ABS隔膜阀">ABS隔膜阀</a> <div class="sanji_xiala_di"></div> <div class="sanji_xiala"> </div> </i> </div> </li> <li> <a href="/hyzxs/21-1.html" title="行业资讯">行业资讯</a> <div class="erji_xiala"> <i><a href="/hydt/62-1.html" title="行业动?>行业动?/a> <div class="sanji_xiala_di"></div> <div class="sanji_xiala"> </div> </i> <i><a href="/gsxw/61-1.html" title="公司新闻">公司新闻</a> <div class="sanji_xiala_di"></div> <div class="sanji_xiala"> </div> </i> <i><a href="/cjwts/64-1.html" title="常见问题">常见问题</a> <div class="sanji_xiala_di"></div> <div class="sanji_xiala"> </div> </i> </div> </li> <li> <a href="/cjsj/150-1.html" title="车间实景">车间实景</a> <div class="erji_xiala"> </div> </li> <li> <a href="/cgal/63-1.html" title="工程案例">工程案例</a> <div class="erji_xiala"> </div> </li> <li> <a href="/about/19.html" title="关于我们">关于我们</a> <div class="erji_xiala"> <i><a href="/gsjj/136.html" title="公司?>公司?/a> <div class="sanji_xiala_di"></div> <div class="sanji_xiala"> </div> </i> <i><a href="/qywh/137.html" title="企业文化">企业文化</a> <div class="sanji_xiala_di"></div> <div class="sanji_xiala"> </div> </i> </div> </li> <li> <a href="/lxwm/55.html" title="联系我们">联系我们</a> <div class="erji_xiala"> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="mbanner col-lg-12 col-md-12"> <div class="row"> <img src="/Templates/cn2014/images/inbanner.jpg" alt=""> </div> </div> <div class="clearboth"></div> <div class="pro_centern3"> <div class="container"> <div class="pro_centern1Title"> <h3>ABS?/h3> <p>Product</p> <a href="/" title="查看更多">查看更多</a> </div> <div class="pro_centern2Box"> <p class="pro_centern2Brief"> 城市润辑֡胶有限公司是一家专业从事ABS材及管材配件的生厂家,公司在行业内有丰富的l验,如有需要欢q来电咨? </p> </div> </div> <div class="pro_center3ListBox"> <div class="container"> <ul> <li class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6"> <div class="ShowProductsListBoxImg"> <div class="ShowProductsListBoxImgBox"> <a href="/absg/1176.html" class="ShowProductsListBoxImgD"> <img src="/upLoad/product/month_2108/202108300948417776.jpg" alt="ABS?> </a> <div class="showProductListMOred"> <div class="showProductListMOredL"> <a href="/absg/1176.html">ABS?/a> <p>ABS具有良好的冲击强度Q是PVC的5Q?倍;q能承受较高的工作压力,UؓPVC的4倍; 化学性能E_Q无毒无呻I能耐酸、碱Q且用于食品工业也无毒、无呟?..</p> </div> <a href="/absg/1176.html" class="showProductListMOredR"> <img src="/Templates/cn2014/images/showProductListMOredR.png" alt=""> </a> </div> </div> </div> </li> <li class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6"> <div class="ShowProductsListBoxImg"> <div class="ShowProductsListBoxImgBox"> <a href="/absg/1143.html" class="ShowProductsListBoxImgD"> <img src="/upLoad/product/month_2108/202108301045359500.jpg" alt="ABS法兰"> </a> <div class="showProductListMOred"> <div class="showProductListMOredL"> <a href="/absg/1143.html">ABS法兰</a> <p>ABS法兰...</p> </div> <a href="/absg/1143.html" class="showProductListMOredR"> <img src="/Templates/cn2014/images/showProductListMOredR.png" alt=""> </a> </div> </div> </div> </li> <li class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6"> <div class="ShowProductsListBoxImg"> <div class="ShowProductsListBoxImgBox"> <a href="/absg/1140.html" class="ShowProductsListBoxImgD"> <img src="/upLoad/product/month_2108/202108301048064915.jpg" alt="ABSg"> </a> <div class="showProductListMOred"> <div class="showProductListMOredL"> <a href="/absg/1140.html">ABSg</a> <p>ABS​是一U新型的耐腐蚀道Q它在一定的温度范围内具有良好的抗冲d度和表面度Q综合性能好,易于成型和机械加工,表面q可镀铬。由于它兼有PVC的耐腐蚀性能和金属管道的力学性能Q不仅用于纯水系l而且也适用于电镀、化工、石沏V环保等行业输送腐蚀性液体之用?..</p> </div> <a href="/absg/1140.html" class="showProductListMOredR"> <img src="/Templates/cn2014/images/showProductListMOredR.png" alt=""> </a> </div> </div> </div> </li> <li class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6"> <div class="ShowProductsListBoxImg"> <div class="ShowProductsListBoxImgBox"> <a href="/absg/1149.html" class="ShowProductsListBoxImgD"> <img src="/upLoad/product/month_2108/202108301058058618.jpg" alt="ABS可调托"> </a> <div class="showProductListMOred"> <div class="showProductListMOredL"> <a href="/absg/1149.html">ABS可调托</a> <p>可调托...</p> </div> <a href="/absg/1149.html" class="showProductListMOredR"> <img src="/Templates/cn2014/images/showProductListMOredR.png" alt=""> </a> </div> </div> </div> </li> <li class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6"> <div class="ShowProductsListBoxImg"> <div class="ShowProductsListBoxImgBox"> <a href="/absg/1148.html" class="ShowProductsListBoxImgD"> <img src="/upLoad/product/month_2108/202108301059527676.jpg" alt="ABSz节"> </a> <div class="showProductListMOred"> <div class="showProductListMOredL"> <a href="/absg/1148.html">ABSz节</a> <p>z节...</p> </div> <a href="/absg/1148.html" class="showProductListMOredR"> <img src="/Templates/cn2014/images/showProductListMOredR.png" alt=""> </a> </div> </div> </div> </li> <li class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6"> <div class="ShowProductsListBoxImg"> <div class="ShowProductsListBoxImgBox"> <a href="/absg/1147.html" class="ShowProductsListBoxImgD"> <img src="/upLoad/product/month_2108/202108301101051800.jpg" alt="ABS夹"> </a> <div class="showProductListMOred"> <div class="showProductListMOredL"> <a href="/absg/1147.html">ABS夹</a> <p>夹...</p> </div> <a href="/absg/1147.html" class="showProductListMOredR"> <img src="/Templates/cn2014/images/showProductListMOredR.png" alt=""> </a> </div> </div> </div> </li> <li class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6"> <div class="ShowProductsListBoxImg"> <div class="ShowProductsListBoxImgBox"> <a href="/absg/1146.html" class="ShowProductsListBoxImgD"> <img src="/upLoad/product/month_2108/202108301102173861.jpg" alt="ABS托"> </a> <div class="showProductListMOred"> <div class="showProductListMOredL"> <a href="/absg/1146.html">ABS托</a> <p>ABS托...</p> </div> <a href="/absg/1146.html" class="showProductListMOredR"> <img src="/Templates/cn2014/images/showProductListMOredR.png" alt=""> </a> </div> </div> </div> </li> <li class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6"> <div class="ShowProductsListBoxImg"> <div class="ShowProductsListBoxImgBox"> <a href="/absg/1144.html" class="ShowProductsListBoxImgD"> <img src="/upLoad/product/month_2108/202108301103526979.jpg" alt="ABS法兰"> </a> <div class="showProductListMOred"> <div class="showProductListMOredL"> <a href="/absg/1144.html">ABS法兰</a> <p>ABS法兰...</p> </div> <a href="/absg/1144.html" class="showProductListMOredR"> <img src="/Templates/cn2014/images/showProductListMOredR.png" alt=""> </a> </div> </div> </div> </li> <li class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6"> <div class="ShowProductsListBoxImg"> <div class="ShowProductsListBoxImgBox"> <a href="/absg/1141.html" class="ShowProductsListBoxImgD"> <img src="/upLoad/product/month_2108/202108301111301101.jpg" alt="ABS法兰"> </a> <div class="showProductListMOred"> <div class="showProductListMOredL"> <a href="/absg/1141.html">ABS法兰</a> <p>法兰...</p> </div> <a href="/absg/1141.html" class="showProductListMOredR"> <img src="/Templates/cn2014/images/showProductListMOredR.png" alt=""> </a> </div> </div> </div> </li> <li class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6"> <div class="ShowProductsListBoxImg"> <div class="ShowProductsListBoxImgBox"> <a href="/absg/1138.html" class="ShowProductsListBoxImgD"> <img src="/upLoad/product/month_2108/202108301115536596.jpg" alt="45弯头"> </a> <div class="showProductListMOred"> <div class="showProductListMOredL"> <a href="/absg/1138.html">45弯头</a> <p>45弯头...</p> </div> <a href="/absg/1138.html" class="showProductListMOredR"> <img src="/Templates/cn2014/images/showProductListMOredR.png" alt=""> </a> </div> </div> </div> </li> <li class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6"> <div class="ShowProductsListBoxImg"> <div class="ShowProductsListBoxImgBox"> <a href="/absg/1137.html" class="ShowProductsListBoxImgD"> <img src="/upLoad/product/month_2108/202108301117026992.jpg" alt="45弯头"> </a> <div class="showProductListMOred"> <div class="showProductListMOredL"> <a href="/absg/1137.html">45弯头</a> <p>45弯头...</p> </div> <a href="/absg/1137.html" class="showProductListMOredR"> <img src="/Templates/cn2014/images/showProductListMOredR.png" alt=""> </a> </div> </div> </div> </li> <li class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-6"> <div class="ShowProductsListBoxImg"> <div class="ShowProductsListBoxImgBox"> <a href="/absg/1134.html" class="ShowProductsListBoxImgD"> <img src="/upLoad/product/month_2108/202108301118208907.jpg" alt="45弯头"> </a> <div class="showProductListMOred"> <div class="showProductListMOredL"> <a href="/absg/1134.html">45弯头</a> <p>45弯头...</p> </div> <a href="/absg/1134.html" class="showProductListMOredR"> <img src="/Templates/cn2014/images/showProductListMOredR.png" alt=""> </a> </div> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> <div class="pro_centern3Box3"> <div class="container"> <div class="pro_center3Box3L col-lg-6 col-md-6 col-xs-12 col-ms-12"> <div class="pro_center3Box3Center"> <h4>周全的售后服?/h4> <p> 完善的售后服务团队ؓ您提供一对一的咨询服?为您赢得更多回头֮Q? </p> <h5> <img src="/Templates/cn2014/images/pro_center3Box3Ld.png" alt="在线咨询" class=""> 18953479198 <a target="_blank" title="在线咨询" class="wjdhBg">在线咨询</a> </h5> </div> </div> </div> </div> <div class="pro_centern3Box4"> <div class="container"> <div class="pro_centern1Title"> <h3>相关内容报道</h3> <p>Relevant Content Reporting</p> </div> <div class="pro_centern3Box4Box"> <div class="swiper-container pro_centern3Box4BoxLi pro_list liebiaocolor2"> <ul class="swiper-wrapper"> <li class="swiper-slide"> <a href="/gsxw/1174.html" class="pro_centern3Box4BoxImg "> <img src="/Images/nopic.gif" alt="/Images/nopic.gif"> </a> <div class="pro_centern3Box4BoxTitle"> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleTime col-lg-4 col-md-4 col-xs-4 col-sm-4"> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleTimebox descdd"> <h5> 2021 </h5> <p> 07-16 </p> </div> </div> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleText col-lg-8 col-md-8 col-xs-4 col-sm-4"> <a href="/gsxw/1174.html" class="newsListdt">׃ABS球阀生供应厂家</a> <p>本公司是专业生ABS球阀、ABS材、ABS个、ABS阀门、ABS直通、ABS弯头、ABS法兰、ABS大小头、ABS三通ABS四通、ABS45度弯头、ABS可调支架、ABS异径三通、ABS球阀、A...</p> </div> </div> <a href="/gsxw/1174.html" class="pro_centern3Box4BoxMore col-lg-12 col-md-12 col-xs-12 col-sm-12"> 详情 </a> </li> <li class="swiper-slide"> <a href="/gsxw/1173.html" class="pro_centern3Box4BoxImg "> <img src="/Images/nopic.gif" alt="/Images/nopic.gif"> </a> <div class="pro_centern3Box4BoxTitle"> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleTime col-lg-4 col-md-4 col-xs-4 col-sm-4"> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleTimebox descdd"> <h5> 2021 </h5> <p> 07-16 </p> </div> </div> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleText col-lg-8 col-md-8 col-xs-4 col-sm-4"> <a href="/gsxw/1173.html" class="newsListdt">ABS塑料隔膜阀Ҏ说?/a> <p>ABS塑料隔膜阀​由本公司自ȝ发生产,在保证质量的同时Qhg是非常合理,以及在售后我们也做的非常完善。ABS塑料隔膜阀适用于各U不同的轻重工业工况以及建筑道。塑料隔膜阀q泛应用于:甉|、造纸、锅...</p> </div> </div> <a href="/gsxw/1173.html" class="pro_centern3Box4BoxMore col-lg-12 col-md-12 col-xs-12 col-sm-12"> 详情 </a> </li> <li class="swiper-slide"> <a href="/gsxw/1172.html" class="pro_centern3Box4BoxImg "> <img src="/Images/nopic.gif" alt="/Images/nopic.gif"> </a> <div class="pro_centern3Box4BoxTitle"> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleTime col-lg-4 col-md-4 col-xs-4 col-sm-4"> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleTimebox descdd"> <h5> 2021 </h5> <p> 07-16 </p> </div> </div> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleText col-lg-8 col-md-8 col-xs-4 col-sm-4"> <a href="/gsxw/1172.html" class="newsListdt">׃ABSI线厂家直?/a> <p>ABSI线​可q泛用于化工、轻工、矿冶、a田、电子、制药、酿造、食品加工、徏{、民用上下水{领域,赯送各U腐蚀性介质和高纯介质的作用,其适用于水处理及环保系l。本产品耐腐蚀Q耐酸,是替代不锈钢...</p> </div> </div> <a href="/gsxw/1172.html" class="pro_centern3Box4BoxMore col-lg-12 col-md-12 col-xs-12 col-sm-12"> 详情 </a> </li> <li class="swiper-slide"> <a href="/gsxw/1171.html" class="pro_centern3Box4BoxImg "> <img src="/Images/nopic.gif" alt="/Images/nopic.gif"> </a> <div class="pro_centern3Box4BoxTitle"> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleTime col-lg-4 col-md-4 col-xs-4 col-sm-4"> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleTimebox descdd"> <h5> 2021 </h5> <p> 07-16 </p> </div> </div> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleText col-lg-8 col-md-8 col-xs-4 col-sm-4"> <a href="/gsxw/1171.html" class="newsListdt">ABS排水的Ҏ?/a> <p>塑料材中常用的是ABS排水​,无毒无味Q内壁光滑,转弯处呈圆弧形,因而流动摩擦力,大大减小体d和܇的马力,抗冲L能好,有良好的机械强度和较高的...</p> </div> </div> <a href="/gsxw/1171.html" class="pro_centern3Box4BoxMore col-lg-12 col-md-12 col-xs-12 col-sm-12"> 详情 </a> </li> <li class="swiper-slide"> <a href="/gsxw/1170.html" class="pro_centern3Box4BoxImg "> <img src="/Images/nopic.gif" alt="/Images/nopic.gif"> </a> <div class="pro_centern3Box4BoxTitle"> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleTime col-lg-4 col-md-4 col-xs-4 col-sm-4"> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleTimebox descdd"> <h5> 2021 </h5> <p> 07-16 </p> </div> </div> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleText col-lg-8 col-md-8 col-xs-4 col-sm-4"> <a href="/gsxw/1170.html" class="newsListdt">ABS与其它材性能比较</a> <p>ABS​材不含M重金属稳定剂Q不会有金属物质渗出Q因此无毒。品浸泡试验表明水质达到对照水质标准,Ames试验l果为阴性,急性经口毒性(LDSOQ测定性无毒物Q小鼠骨髓微核试验ؓ阴性,辑ֈ卫生产品...</p> </div> </div> <a href="/gsxw/1170.html" class="pro_centern3Box4BoxMore col-lg-12 col-md-12 col-xs-12 col-sm-12"> 详情 </a> </li> <li class="swiper-slide"> <a href="/cjwt/1168.html" class="pro_centern3Box4BoxImg "> <img src="/upLoad/news/month_2105/202105171655519382.jpg" alt="/upLoad/news/month_2105/202105171655519382.jpg"> </a> <div class="pro_centern3Box4BoxTitle"> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleTime col-lg-4 col-md-4 col-xs-4 col-sm-4"> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleTimebox descdd"> <h5> 2021 </h5> <p> 05-17 </p> </div> </div> <div class="pro_centern3Box4BoxTitleText col-lg-8 col-md-8 col-xs-4 col-sm-4"> <a href="/cjwt/1168.html" class="newsListdt">耐腐蚀抗酸ABS材</a> <p>ABS是一U新型的耐腐蚀道Q它在一定的温度范围内具有良好的抗冲d度和表面度Q综合性能好,易于成型和机械加工,表面q可镀铬。由于它兼有PVC的耐腐蚀性能和金属管道的力学性能Q不仅用于纯水系l?..</p> </div> </div> <a href="/cjwt/1168.html" class="pro_centern3Box4BoxMore col-lg-12 col-md-12 col-xs-12 col-sm-12"> 详情 </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="pro_centern1Box5"> <div class="container"> <div class="pro_centern1Box2Title"> <h3>相关推荐</h3> <p>Relevant news</p> </div> <div class="pro_centern1Box5Box"> <div class="swiper-container pro_centern1Box5BoxLi"> <ul class="swiper-wrapper"> <li class="swiper-slide"> <a href="/absg/1176.html" class="pro_centern1Box5BoxLiTitle"><i></i><img src="/upLoad/product/month_2108/202108300948417776.jpg" alt="ABS?></a> <div class="pro_centern1Box5BoxLiMore"> <a href="/absg/1176.html" class="pro_centern1Box5BoxLiMore1">ABS?/a> </div> </li> <li class="swiper-slide"> <a href="/absg/1143.html" class="pro_centern1Box5BoxLiTitle"><i></i><img src="/upLoad/product/month_2108/202108301045359500.jpg" alt="ABS法兰"></a> <div class="pro_centern1Box5BoxLiMore"> <a href="/absg/1143.html" class="pro_centern1Box5BoxLiMore1">ABS法兰</a> </div> </li> <li class="swiper-slide"> <a href="/absg/1140.html" class="pro_centern1Box5BoxLiTitle"><i></i><img src="/upLoad/product/month_2108/202108301048064915.jpg" alt="ABSg"></a> <div class="pro_centern1Box5BoxLiMore"> <a href="/absg/1140.html" class="pro_centern1Box5BoxLiMore1">ABSg</a> </div> </li> <li class="swiper-slide"> <a href="/absg/1149.html" class="pro_centern1Box5BoxLiTitle"><i></i><img src="/upLoad/product/month_2108/202108301058058618.jpg" alt="ABS可调托"></a> <div class="pro_centern1Box5BoxLiMore"> <a href="/absg/1149.html" class="pro_centern1Box5BoxLiMore1">ABS可调托</a> </div> </li> </ul> <!-- Add Pagination --> <div class="swiper-pagination"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <script src="/Templates/cn2014/js/jquery.min.js"></script> <script src="/Templates/cn2014/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="/Templates/cn2014/js/jquery.superslide.2.1.1.js"></script> <script src="/Templates/cn2014/js/proCenter.js"></script> <script src="/Templates/cn2014/js/rem.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/pagemode.js"></script><script>checkMode(1)</script><script type="text/javascript" src="/inc/AspCms_Statistics.asp"></script><div class="webq_bottom_contx"> <div class="webq_bottom_cont"> <div class="webq_bottom_1"> <div class="webq_bottom_left"> <div class="webq_bottom_fx"> <div class="webq_bottom_3"> <div class="webq_bottom_tite"><span>产品中心</span> </div> <ul> <li><a href="/absgs/125-1.html" title="ABS?>ABS?/a></li> <li><a href="/abspsg/113-1.html" title="ABS排水?>ABS排水?/a></li> <li><a href="/abscxg/141-1.html" title="ABSI线?>ABSI线?/a></li> <li><a href="/absqf/142-1.html" title="ABS球阀">ABS球阀</a></li> </ul> </div> <div class="webq_bottom_3"> <div class="webq_bottom_tite"><span>直通R</span> </div> <ul> <li><a href="/absg/1176.html" title="ABS? target="_blank">ABS?/a></li> <li><a href="/cxg/1175.html" title="ABSI线? target="_blank">ABSI线?/a></li> <li><a href="/qf/1152.html" title="ABS止回阀" target="_blank">ABS止回阀</a></li> <li><a href="/qf/1151.html" title="ABS三? target="_blank">ABS三?/a></li> </ul> </div> <div class="webq_bottom_3"> <div class="webq_bottom_tite"><span>新闻资讯</span> </div> <ul> <li><a href="/hydt/62-1.html" title="行业动?>行业动?/a></li> <li><a href="/gsxw/61-1.html" title="公司新闻">公司新闻</a></li> <li><a href="/cjwts/64-1.html" title="常见问题">常见问题</a></li> </ul> </div> <div class="webq_bottom_3"> <div class="webq_bottom_tite"><span>关于我们</span> </div> <ul> <li><a href="/gsjj/136.html" title="公司?>公司?/a></li> <li><a href="/qywh/137.html" title="企业文化">企业文化</a></li> </ul> </div> <div class="webq_bottom_3"> <div class="webq_bottom_tite"><span>工程案例</span> </div> <ul> </ul> </div> <div class="webq_bottom_3"> <div class="webq_bottom_tite"><span>联系我们</span> </div> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="two_bottom_er_box"> <div class="webq_bottom_tite"><span>润达塑胶</span> </div> <div class="two_bottom_er_1"> <img src="/Templates/cn2014/images/ewm.png" alt="x润达塑胶" /> </div> <h6> x润达塑胶 </h6> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="webq_bottom_one"> <div class="webq_bottom_onecent"> <div class="webq_bottom_right"> <div class="webq_bottom_4"> <div class="b_l"> Copyright © 城市润辑֡胶有限公?nbsp; 版权所?nbsp; 备案P<a href="润达塑胶" target="_blank" title="鲁ICP?021016165? rel="nofollow">鲁ICP?021016165?/a>  <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a>  <a href="/rssmap.html" title="RSS">RSS </a>  <a href="/baidu_1.xml" title="XML">XML </a></div> <div class="b_r"> 技术支持:<a target="_blank">五域|络</a> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?4b68f13b900f59624b789074a83be7c3"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script src="/Templates/cn2014/js/menu_sub.js"></script> <!--用于【每个页面】,需要放在底部区域以?-> <script type="text/javascript" src="/Templates/cn2014/js/kefu.js"></script> <script src="/Templates/cn2014/js/base.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <script src='/js/tj.js'></script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><code id="uegqo"></code><div id="uegqo"><xmp id="uegqo"><tt id="uegqo"></tt></xmp></div><tt id="uegqo"><wbr id="uegqo"><code id="uegqo"></code></wbr></tt><tr id="uegqo"><small id="uegqo"><sup id="uegqo"></sup></small></tr><code id="uegqo"></code><rt id="uegqo"><small id="uegqo"><sup id="uegqo"></sup></small></rt><noscript id="uegqo"></noscript><acronym id="uegqo"></acronym><tt id="uegqo"><wbr id="uegqo"><menu id="uegqo"></menu></wbr></tt><object id="uegqo"></object><small id="uegqo"></small><sup id="uegqo"></sup><menu id="uegqo"></menu><xmp id="uegqo"><rt id="uegqo"><optgroup id="uegqo"></optgroup></rt></xmp><div id="uegqo"></div><object id="uegqo"><center id="uegqo"><tt id="uegqo"></tt></center></object><center id="uegqo"><tt id="uegqo"><wbr id="uegqo"></wbr></tt></center><tr id="uegqo"></tr><tr id="uegqo"></tr><center id="uegqo"></center><acronym id="uegqo"></acronym><div id="uegqo"></div><div id="uegqo"></div><rt id="uegqo"><small id="uegqo"><object id="uegqo"></object></small></rt><optgroup id="uegqo"><sup id="uegqo"><center id="uegqo"></center></sup></optgroup><code id="uegqo"><rt id="uegqo"><small id="uegqo"></small></rt></code><div id="uegqo"></div><rt id="uegqo"></rt><sup id="uegqo"><div id="uegqo"><samp id="uegqo"></samp></div></sup><acronym id="uegqo"></acronym><sup id="uegqo"><div id="uegqo"><samp id="uegqo"></samp></div></sup><noscript id="uegqo"><menu id="uegqo"><option id="uegqo"></option></menu></noscript><object id="uegqo"><noscript id="uegqo"><samp id="uegqo"></samp></noscript></object><option id="uegqo"></option><xmp id="uegqo"></xmp><center id="uegqo"></center><samp id="uegqo"><wbr id="uegqo"><code id="uegqo"></code></wbr></samp><acronym id="uegqo"></acronym><optgroup id="uegqo"></optgroup><sup id="uegqo"></sup><sup id="uegqo"></sup><noscript id="uegqo"></noscript><div id="uegqo"><samp id="uegqo"><wbr id="uegqo"></wbr></samp></div><code id="uegqo"></code><div id="uegqo"></div><rt id="uegqo"><center id="uegqo"><object id="uegqo"></object></center></rt><noscript id="uegqo"></noscript><wbr id="uegqo"><code id="uegqo"><tr id="uegqo"></tr></code></wbr><small id="uegqo"></small><wbr id="uegqo"><menu id="uegqo"><option id="uegqo"></option></menu></wbr> <wbr id="uegqo"></wbr><tr id="uegqo"></tr><wbr id="uegqo"><xmp id="uegqo"><acronym id="uegqo"></acronym></xmp></wbr><option id="uegqo"><xmp id="uegqo"><acronym id="uegqo"></acronym></xmp></option><center id="uegqo"></center><acronym id="uegqo"></acronym><xmp id="uegqo"></xmp><sup id="uegqo"><center id="uegqo"><tt id="uegqo"></tt></center></sup><optgroup id="uegqo"><sup id="uegqo"><center id="uegqo"></center></sup></optgroup><center id="uegqo"><object id="uegqo"><noscript id="uegqo"></noscript></object></center><code id="uegqo"></code><acronym id="uegqo"></acronym><object id="uegqo"></object><menu id="uegqo"></menu><sup id="uegqo"></sup><tr id="uegqo"></tr><optgroup id="uegqo"><sup id="uegqo"><div id="uegqo"></div></sup></optgroup><xmp id="uegqo"></xmp><center id="uegqo"></center><wbr id="uegqo"></wbr><samp id="uegqo"></samp><div id="uegqo"></div><tt id="uegqo"><option id="uegqo"><menu id="uegqo"></menu></option></tt><code id="uegqo"></code><optgroup id="uegqo"></optgroup><acronym id="uegqo"><div id="uegqo"><tt id="uegqo"></tt></div></acronym><rt id="uegqo"></rt><optgroup id="uegqo"></optgroup><noscript id="uegqo"></noscript><small id="uegqo"><sup id="uegqo"><div id="uegqo"></div></sup></small><small id="uegqo"></small><samp id="uegqo"><noscript id="uegqo"><menu id="uegqo"></menu></noscript></samp><xmp id="uegqo"></xmp><object id="uegqo"></object><samp id="uegqo"></samp><optgroup id="uegqo"></optgroup><small id="uegqo"></small><menu id="uegqo"></menu><wbr id="uegqo"></wbr><noscript id="uegqo"><menu id="uegqo"><option id="uegqo"></option></menu></noscript><xmp id="uegqo"><acronym id="uegqo"><small id="uegqo"></small></acronym></xmp><samp id="uegqo"></samp><code id="uegqo"><rt id="uegqo"><small id="uegqo"></small></rt></code><object id="uegqo"></object><tr id="uegqo"></tr><option id="uegqo"><code id="uegqo"><tr id="uegqo"></tr></code></option><optgroup id="uegqo"></optgroup><noscript id="uegqo"></noscript><code id="uegqo"><rt id="uegqo"><optgroup id="uegqo"></optgroup></rt></code><center id="uegqo"><tt id="uegqo"><wbr id="uegqo"></wbr></tt></center> <samp id="uegqo"></samp><object id="uegqo"><noscript id="uegqo"><menu id="uegqo"></menu></noscript></object><rt id="uegqo"></rt><sup id="uegqo"></sup><div id="uegqo"></div><acronym id="uegqo"></acronym><acronym id="uegqo"></acronym><sup id="uegqo"></sup><xmp id="uegqo"></xmp><div id="uegqo"></div><div id="uegqo"></div><div id="uegqo"></div><menu id="uegqo"></menu><rt id="uegqo"><small id="uegqo"><object id="uegqo"></object></small></rt><sup id="uegqo"></sup><code id="uegqo"><tr id="uegqo"><optgroup id="uegqo"></optgroup></tr></code><xmp id="uegqo"></xmp><code id="uegqo"></code><sup id="uegqo"><div id="uegqo"><menu id="uegqo"></menu></div></sup><menu id="uegqo"></menu><tt id="uegqo"><option id="uegqo"><menu id="uegqo"></menu></option></tt><div id="uegqo"></div><option id="uegqo"><xmp id="uegqo"><acronym id="uegqo"></acronym></xmp></option><object id="uegqo"><noscript id="uegqo"><menu id="uegqo"></menu></noscript></object><acronym id="uegqo"></acronym><object id="uegqo"></object><sup id="uegqo"></sup><sup id="uegqo"><center id="uegqo"><tt id="uegqo"></tt></center></sup><option id="uegqo"><xmp id="uegqo"><rt id="uegqo"></rt></xmp></option><code id="uegqo"></code><rt id="uegqo"><small id="uegqo"><sup id="uegqo"></sup></small></rt><code id="uegqo"></code><code id="uegqo"></code><option id="uegqo"><code id="uegqo"><tr id="uegqo"></tr></code></option><sup id="uegqo"></sup><div id="uegqo"></div><samp id="uegqo"></samp><div id="uegqo"></div><sup id="uegqo"><center id="uegqo"><samp id="uegqo"></samp></center></sup><optgroup id="uegqo"><acronym id="uegqo"><small id="uegqo"></small></acronym></optgroup><samp id="uegqo"></samp><small id="uegqo"></small><menu id="uegqo"></menu><optgroup id="uegqo"></optgroup><rt id="uegqo"><small id="uegqo"><tt id="uegqo"></tt></small></rt><samp id="uegqo"></samp><xmp id="uegqo"></xmp><div id="uegqo"><tt id="uegqo"><option id="uegqo"></option></tt></div><center id="uegqo"></center><object id="uegqo"></object></div> <a href="http://www.hbatun.com/">国产成年无码久久久久毛片,亚洲日本VA中文字幕久久道具,亚洲成AV人综合在线观看,国产精品va无码一区二区</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>